Pedagog Kimdir? 

Pedagog çocukların psikolojik sorunlarını inceleyen ve çözüm bulmaya çalışan psikologlara verilen addır. Çocukluk çağı insanların problemlerle baş etme konusunda en kırılgan olduğu dönemdir. Bu nedenle çocuklar, yetişkin kişilere göre çevrelerindeki sorunlardan çok daha şiddetli şekilde etkilenirler. Böylesi durumlarda bir psikolog yerine, çocukların psikolojik sorunları konusunda uzmanlaşmış kişiler olan pedagogların tedavi uygulaması daha sağlıklı olacaktır. Bazı psikologların hem çocuklar hem de yetişkinlerin bazı sorunları üzerinde uzmanlaşmış kişiler olduklarını da söyleyebiliriz.  

Ülkemizde pek çok şehirde olduğu gibi başkent Ankara pedagog hizmeti konusunda da başarılı bir şehirdir. Günümüzde pek çok kişi, çocuklarının zihinleri ile ilgili sorunlarında büyük şehirlerde bulunan iyi pedagoglara başvurmaktadırlar.  

Pedagogların Uzmanlık Alanları Nelerdir? 

Pedagoglar hemen hemen her yaştan çocukların ve gençlerin sorunlarında uzmanlaşmış kişilerdir. Buna çözümü daha kolay sorunlar arasında olan sınav stresi yaşayan, ergenliği şiddetli geçen gençler, okulda veya diğer ortamlarda, diğer çocuklarla iletişimi zayıf olan çocuklar gösterilebileceği gibi, çözümü daha zor olan ve düzenli terapi gerektiren sorunlar arasında ise, cinsel istismara uğramış ve düzenli şiddet gören çocuklar veya gençler gösterilebilir. Pedagoglar bu bağlamda gençlerin ve çocukların tüm zihinsel sorunlarına çözüm bulmaya çalışan uzmanlardır diyebiliriz. 

Çocuklar ve gençler yetişkin kişilere göre ulaşılması biraz daha zor oldukları için, pedagogların uyguladıkları yöntemler de psikolojiye nazaran bir miktar daha farklıdır. Pedagoglar, çocuklar ve gençler üzerinde testler uygulayarak sorunun kaynağına inmeye çalışabilirler. Bu uzmanlar gerekli görmeleri halinde grup terapileri düzenleyerek çocukların kendileri gibi sorun yaşayan kişileri gözlemlemelerini ve çözüme bu şekilde ulaşmalarını da sağlayabilirler.  

Pedagojide çocuklarla ve gençlerle sağlıklı bir iletişim kurabilmenin önemi büyüktür. Pedagoglar hastalarıyla kurdukları bağın onların tekrar eski sağlıklı hallerine veya sorunlarından büyük oranda kurtulmuş hallerine dönebilmeleri için karşılıklı kurulan iletişimin önemini bilirler. Pedagoglar aile içinde şiddet gören çocukların tedavisinde aile fertleri ile de görüşerek soruna çözüm arayışına girebilirler.  

İyi Bir Pedagog Nasıl Olur? 

Her ne kadar psikologlar ve pedagoglar genel olarak insan psikolojisi ve sorunları üzerine eğitim almış kişiler olsalar da, zihin ile ilgili sorunların pek çok alt dalı bulunduğu için, pedagoglarda bu alt dallarda uzmanlaşan kişilerdir. Örneğin bir pedagog sınav stresi veya aile içi şiddet konularında terapide uzmanlaşırken, başka bir pedagog ise gençlerde ergenlik dönemi sorunlarında uzmanlaşmıştır. Bu nedenle iyi bir pedagogun alanında uzmanlaşmış ve başarılı bir kişi olduğunu söylemek mümkündür.  

Tecrübinin de pedagogun iyi olarak nitelenmesinde payı büyüktür. Pek çok gencin veya çocuğun belirli bir sorununa ilişkin başaralı sonuçlar almış bir pedagog iyi bir pedagog olarak değerlendirilebilir. Bu noktada pedagogun kaç yıldır bu işi yaptığının değil kaç kişiyi tedavi ettiğinin veya kaç kişinin tedavisinde beklenen başarıya ulaşamadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Tabi pedagoglar ve psikologlar hakkında böylesi bilgiler hasta – psikolog arasındaki gizlilik gereği çok fazla dışarı sızan bilgiler değildirler. Yine de günümüzde Ankara pedagog klinikleri gibi belirli şehirlerde belirli pedagog ve psikologların önerildiğini görmekteyiz.  

Pedagogların Uyguladıkları Testler Nelerdir? 

Pegagoglar çocuklara çok sayıda zeka testi uygulayabilirler. Burada amaç çocukların zihin performanslarının ideal şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. Zeka testlerinin yanı sıra çocuklarda dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan testler, okula hazır olup olmadığını belirlemek için yapılan testler, dikkat eksikliği olup olmadığını anlamak amacıyla uygulanan testler gibi çok sayıda test uygulanabilir. Testler sırasında çocuklara resimler çizdirilir ve onlarla çeşitli oyunlar oynanır.